Vi bygger nya skollokaler på Högastensskolan

Nu bygger vi ut Högastensskolan.

Högastensskolan, arkitektbild.

Högastensskolan får en ny fristående byggnad för cirka 150 elever.

Nya klassrum, NO-salar och hemkunskapssal

Vi bygger en tegelbyggnad med två huskroppar i två plan, som är sammankopplade med en glasad länk. Byggnaden får totalt fem klassrum, två NO-salar och en hemkunskapssal.

Bygget beräknas vara färdigt i augusti 2018.

Illustrationskarta Högastensskolan – ny fristående byggnad:

Klicka på bilden för större karta.

Följ ärendet i diariet

Du hittar mer information om Högastensskolans tillbyggnad i Helsingborgs stads diarier.
Sök på Högastensskolan 1 och välj Handling som informationstyp.