Vi bygger nya undervisningslokaler till Gläntanskolan

Behovet av skollokaler har stadigt ökat i Ödåkra. Därför bygger vi till Gläntanskolan, som får nya undervisningslokaler för 270 elever framförallt för årskurs F-3.

Gläntanskolan, arkitektbild.

Tillbyggnaden blir i två plan, som utformas som en fortsättning på den halvcirkulära skolbyggnaden som byggdes 2006.

I tillbyggnaden blir det också slöjdlokaler för eleverna på både Gläntanskolan och Svensgårdsskolan.

Bygget påbörjades i november 2016 och beräknas vara färdigt vintern 2017.