Vi bygger till Västra Berga skola

Vi behöver fler skolplatser i innerstadens norra delar då Helsingborg växer med fler bostäder i stadens centrum. Därför bygger vi till Västra Berga skola. Vi ger också skolan ett lyft invändigt.

Om- och tillbyggnad i fyra etapper till och med år 2021

Om- och tillbyggnaden av Västra Berga skola  sker i fyra etapper till och med hösten 2021. Skolan kommer då att ha möjlighet att ta emot 500 elever.

Etapp 1: Tillbyggnad och ombyggnad inför augusti 2019
Etapp 2: Flytt av befintliga slöjdsalar och entré
Etapp 3: Invändig renovering av flygel med slöjdsal och klassrum för årskurs 4-6
Etapp 4: Invändig renovering av flygel med klassrum för årskurs 2-3

Etapp 1: Tillbyggnad och ombyggnad inför augusti 2019

Illustration: Arkitektgruppen

Vi bygger till Västra Berga skola med en tvåvåningsbyggnad på 1800 kvadratmeter i rött tegel. Entrén får en fasad i vit vågformad betong.

I tillbyggnaden kommer det att finnas klassrum och lokaler för musik, hem- och konsumentkunskap, bild och bibliotek. Hit flyttar också skolrestaurangen till ett nytt kök med matsal. I de nya lokalerna kommer även skolans administration, personalrum och elevhälsa att finnas.

Samtidigt renoverar vi befintlig skolbyggnad och gör om nuvarande lokaler för bild och hem- och konsumentkunskap till klassrum.

Etapp 1 beräknas vara klar i augusti 2019.

Skolgården en plats för både stora och små

Skolgården kommer att ha grönytor och lekutrustning och fortsatt vara anpassad för både de yngre och de äldre eleverna.

Följ bygget

Hela renoveringsarbetet av Västra Berga skola sker i fyra etapper till och med hösten 2021. Du kan följa byggnationen via Helsingborgs stads diarium. Sök på diarienummer SBF 2017-002374.