Vi bygger till Västra Berga skola

Vi behöver fler skolplatser i innerstadens norra delar då Helsingborg växer med fler bostäder i stadens centrum.

Därför planerar vi för tillbyggnad av Västra Berga skola för 200 elever inför augusti 2019. Västra Berga skola kommer då att kunna erbjuda plats för 500-550 elever.

Specialsalar och skolrestaurang

I tillbyggnaden kommer nya lokaler för musik, hemkunskap och bild. I tillbyggnaden flyttar också skolrestaurangen in i ett nytt kök med matsal.

I de nya lokalerna kommer också nya klassrum, skolans administration, personalrum och elevhälsa att finnas.

Skolgården en plats för både stora och små

Skolgården kommer att ha grönytor och lekutrustning och fortsatt vara anpassad för både de yngre och de äldre eleverna.

Följ bygget

Bygglov lämnas in i oktober 2017. Därefter kan du följa byggnationen via Helsingborgs stads diarium.