Vi anlägger en ny våtmark på Berga

Under våren och sommaren 2021 anlägger vi en ny våtmark strax norr om Biltema på Berga i Helsingborg. Våtmarken förbättrar miljön genom att ge renare vatten men också genom att jämna ut flödet av vatten nedströms i Välabäcken.

Våtmarken blir cirka en hektar stor med ett vattendjup på 1-1,5 meter. Schaktmassorna som vi gräver ut kommer senare att användas för att anlägga en bullervall mot Ängelholmsleden strax intill.

Under tiden arbetet pågår kan det se både tråkigt och stökigt ut, men när allt är klart kommer våtmarken ha ett naturligt utseende med flacka slänter.

Projektet finansieras av så kallade LONA-medel (lokala naturvårdssatsningen) och av Helsingborgs stad.

Visa större karta

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?