Aktiv livsstil

Fritid Helsingborg jobbar aktivt med att utveckla fritidsverksamheten för barn och unga i Helsingborgs stad för att ge möjlighet till en aktiv livsstil.