Bli ditt bästa jag

På 12 skolor i Helsingborgs stad får du som elev chans att röra på dig mer, testa nya aktiviteter och lära dig mer om föreningslivet – på rasten och när skoldagen är slut. För att göra det enklare och roligare finns fritidsledare på plats, och ibland även representanter från föreningar i staden. Vi vill att fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av din vardag.

Bli ditt bästa jag arbetar efter tre mål:

 • Fysisk aktivitet ska vara en naturlig del av elevens vardag.
 • Förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa och öka medvetenheten om vad som påverkar hälsan.
 • Skapa förutsättningar för arbetsro och måluppfyllelse i skolan.

Elever aktiveras på skoltid med hjälp av bland annat fritidsledare som arrangerar olika aktiviteter, med fokus på rörelse och motion. När skoldagen är slut finns också möjlighet till en kreativ och inspirerande fritid via fritidsgårdar, mötesplatser och föreningar. Framför allt har elever chans att komma i kontakt med föreningar och idrotter som de är intresserade av.

Bli ditt bästa jag kan se ut på olika sätt

Din skola väljer hur de vill arbeta med projektet. Vissa dagar erbjuds frukost och fritidsledarna som arbetar för Bli ditt bästa jag kan även vara delaktiga under vissa friluftsdagar. Elevhälsans personal erbjuder föreläsningar, lika viktigt som det är att röra på sig är det att förstå varför man ska röra på sig. Några andra aktiviteter som kan erbjudas är föreläsningar för personal, föräldramöten, elever – Mindset (för år 9), utbildning i brain breaks, med mera.

Vi erbjuder skolorna

 • aktiviteter en eller två förmiddagar i veckan mellan klockan 9-13
 • ett pass i veckan med äventyrspedagogik till en grupp/skola
 • utbildningsmaterial för en aktiv rastverksamhet
 • utbildning för personal via elevhälsan
 • deltagande i Springtime #Pepp

De skolor som är en del av Bli ditt bästa jag är

 • Dalhemskolan
 • Elinebergsskolan
 • Gustavslundsskolan
 • Holstagårdsskolan
 • Internationella engelska skolan
 • Kubikskolan
 • Ättekullaskolan
 • Påarpsskola
 • Raus Planterings skola
 • Svensgårdsskolan
 • Tågaborgsskolan
 • Västra Berga skola

Hur startade det?

Bli ditt bästa jag startade som ett pilotprojekt i Bårslöv 2014. I piloten ingick Bårslövs skola, Fritid Helsingborg, Elevhälsan och föreningslivet. Efter positiv respons och goda resultat övergick projektet till en verksamhet.

Exempel från Söderskolan i Helsingborg: