Intresseanmälan om extra medel till sommarlovsaktiviteter

Nu kan skolor, föreningar, förvaltningar, företag och privatpersoner lämna in intresseanmälan om extra medel för att genomföra en eller flera aktiviteter under sommarlovet 2019. Helsingborgs stad har i år rekvirerat 4,2 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter.

Intresseanmälan

Här kan du göra din intresseanmälan om extra medel till sommarlovsaktiviteter.
Du kan göra en intresseanmälan när som helst. Nytt för i år är att vi behandlar inkomna intresseanmälningar i perioder. Sista datum för att lämna in en intresseanmälan i första perioden är söndag 14 april.

Intresseanmälan för fritidshem

Första deadline för fritidshem att göra intresseanmälan är fredag 17 maj. Du som skickar inom detta datum får besked senast 5 juni. Det är endast tillåtet att göra en intresseanmälan per skola och redovisningen måste ske två veckor efter att sista aktiviteten är genomförd. Detta är ett krav för att vi ska kunna betala ut medel samt att vi ska kunna tilldela en annan skola det medel som din skola eventuellt inte använder.

Redovisning

Om din intresseanmälan blir beviljad ska du redovisa din aktivitet senast två veckor efter genomförd aktivitet. Här kan du redovisa extra medel för sommarlovsaktiviteter.

Kriterier

Sommarlovsaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och ska genomföras inom perioden 5 juni-18 augusti. Aktiviteterna måste även uppfylla nedan kriterier:

  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).

Exempel på aktiviteter

Under sommarlovet 2018 fick 27 fritidshem och 30 föreningar ta del av lovmedlet. Exempel på aktiviteter som fritidshem och föreningar genomförde är kampsport, bowling, padeltennis och besök på Skånes djurpark och Tropikariet.