Intresseanmälan om extra medel till lovaktiviteter

Helsingborgs stad har i år rekvirerat 4,2 miljoner kronor för lovaktiviteter från 1 maj till och med 31 december. Nu kan föreningar, företag och privatpersoner ansöka om extra medel för att genomföra en eller flera aktiviteter under sommar-, höst- och jullovet 2021. 

Intresseanmälan

Här kan du som tillhör en förening, ett företag eller som privatperson göra din intresseanmälan om extra medel till en lovaktivitet. 

Skolor och förvaltningar inom Helsingborgs stad har samma möjlighet att ansöka om extra medel till lovaktiviteter, men hänvisas till kontaktperson på respektive förvaltning.

Lovperioder

  • Jullov – Lämna din intresseanmälan till och med 31 december. Aktiviteten ska genomföras mellan 21 december och 31 december.

Lovaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet. Du kan ansöka om att genomföra en eller flera aktiviteter. Fritid Helsingborg behandlar inkomna ansökningar löpande och fattar beslut i de fall en ansökan måste prövas.

Redovisning

Om din intresseanmälan blir beviljad ska du redovisa din aktivitet senast två veckor efter aktivitetstillfället. Här kan du redovisa extra medel för sommarlovsaktiviteter.

Kriterier

Aktiviteten ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och uppnå kriterierna nedan: 

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation.
  • möjliggöra möten över sociala gränser.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).
  • genomföras smittsäkert utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Exempel på aktiviteter

Under sommarlovet 2018 fick 27 fritidshem och 30 föreningar ta del av lovmedlet. Exempel på aktiviteter som fritidshem och föreningar genomförde är kampsport, bowling, padeltennis och besök på Skånes djurpark och Tropikariet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?