Extra medel till lovaktiviteter

År 2018 och 2021 fick Helsingborgs stad ett statligt bidrag för att genomföra lovaktiviteter. Inför sommaren 2022 finns ännu ingen information om eventuellt bidrag, vi avvaktar besked från Socialstyrelsen.

Lovmedel 2021

För att bli tilldelad bidrag 2021 skulle aktiviteten vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och uppnå kriterierna nedan: 

  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år.
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och motverka segregation.
  • möjliggöra möten över sociala gränser.
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).
  • genomföras smittsäkert utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Exempel på aktiviteter

Under 2021 fick 26 fritidshem och skolor och 33 föreningar ta del av lovmedlet. Exempel på aktiviteter som de genomförde handbollsskola, prova på segling, och besök på Tropikariet.