Redovisning av extra medel till sommarlovsaktiviteter

Helsingborgs stad har i år rekvirerat 4,2 miljoner kronor för sommarlovsaktiviteter. Tack vare medlet har många av stadens skolor, föreningar, förvaltningar, företag och privatpersoner genomfört många öppna gratisaktiviteter för barn och unga i åldrarna 6-15 år. Intresseanmälan är nu stängd och det går endast att använda e-tjänsten för redovisning av beviljat medel.

Redovisning

Här kan du redovisa extra medel för sommarlovsaktiviteter.

Intresseanmälan

Intresseanmälan om extra medel till sommarlovsaktiviteter är stängd. Det går endast att använda e-tjänsten för redovisning av beviljat medel. Det finns ännu inget beslut om extra medel för nästa år.

Kriterier

Sommarlovsaktiviteterna ska vara ett komplement utöver ordinarie verksamhet och ska genomföras inom perioden 5 juni-18 augusti. Aktiviteterna måste även uppfylla nedan kriterier:

  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6-15 år
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrunder
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen behovsprövning ska göras av barn som deltar i aktiviteterna).

Exempel på aktiviteter

Under sommarlovet 2019 fick 37 fritidshem och 20 föreningar ta del av lovmedlet. Exempel på aktiviteter som fritidshem och föreningar genomförde är kampsport, bowling, tennis och besök på Skånes djurpark och Tropikariet.