Föreningsstöd

Här hittar du information som rör dig som driver eller är aktiv i en förening i Helsingborg. Du har bland annat möjlighet att söka olika slags bidrag för din verksamhet.

Föreningsregister

I Helsingborg har vi ett föreningsregister där intresserade kan söka och hitta olika föreningar, sorterat efter föreningstyp.

För att din förening ska få vara med i registret krävs det att ni lämnar in en organisationsrapport och verksamhetsberättelse till föreningsservicen på skol- och fritidsförvaltningen. Däremot är det upp till din förening om ni vill finnas med i registret eller inte.

Här hittar du föreningsregistret.

Hur startar jag en ny förening?

En förening är en sammanslutning av fysiska och/eller juridiska personer som tillsammans verkar för ett gemensamt ändamål. De vanligast förekommande typerna av föreningar är de ideella och ekonomiska föreningarna. Information om hur du startar en förening och vilka regler som gäller, hittar du på Skatteverkets webbplats.

Krav på, och möjligheter för din förening

Fritid Helsingborg ställer krav på föreningarna. Ekonomi och organisation ska vara i ordning, en tydlig värdegrund ska kunna presenteras och ledarna i föreningen måste ha ett professionellt förhållningssätt.

Läs mer om vilket ekonomiskt stöd eller bidrag din förening kan få i Helsingborgs stad.

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. De erbjuder utbildningar inom bland annat föreningslära och ledarutveckling.

Läs mer på Sisus webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?