Landsbygdsutveckling med Leader

Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det de som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Leader Nordvästra Skåne med Öresund, har kontor i Örkelljunga och erbjuder stöd för att ta fram projekt, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera. De informerar också om de möjligheter som finns inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden.