En väg in – ny digital funktion på gång nästa år

Arbetet med den digitala funktionen ”En väg in” är i full gång. I den digitala funktionen kommer föreningar som är bidragsberättigade att kunna söka olika bidrag för sin verksamhet.

Med den nya digitala funktionen En väg in kan föreningar, privatpersoner och företag söka olika bidrag för sin verksamhet men även boka lokaler eller andra resurser för idrottsträning, styrelsemöten eller kanske kulturevenemang. Den nya digitala funktionen gör det också enkelt för föreningar att registrera sig i ett föreningsregister så att alla uppgifter om stadens föreningsliv finns samlade på ett ställe. Privatpersoner som vill engagera sig i en förening eller börja med en aktivitet kan då söka i föreningsregistret.

Idag finns en liknande funktion för föreningar som söker bidrag från och bokar lokaler genom skol- och fritidsförvaltningen. Det nya är att funktionen moderniseras och kommer att fungera på samma sätt för alla föreningar, oavsett vilken förvaltning föreningen har kontakt med. Den nya funktionen är tänkt att vara helt igång i december 2021.

Så jobbar vi med En väg in

Januari 2021: Avropet skickas till leverantörerna. Februari 2021: Inkomna anbud utvärderas. April 2021: Systemet driftsätts och testas. Hösten 2021: Användare utbildas. December 2021: Systemet beräknas vara i drift.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?