Rapport för föreningar som bemannar isbanan vid Sundstorget

Tack för att ni ställer upp med att bemanna isbanan vid Sundstorget! Här rapporterar ni till Volontärcenter efter varje arbetspass.