Havslivräddare

Sommaren 2017 inför vi bevakning med livräddare på tre av stadens badplatser; Fria bad, Rydebäck och Råå vallar. Detta gör vi för att öka servicen för besökare på våra stränder .

Havslivräddare är en uppgradering av föregående års strandvärdar. Det innebär att kravet på utbildning har höjts. Alla som bevakar stränderna har utbildning för havslivräddning som innehåller omfattande moment i sjukvård och omhändertagande, samt flera dagars träning i livräddning i havet vid livräddarskolan i Tylösand.

Livräddarna jobbar alltid i par och finns på plats klockan 11:00-18:00 alla dagar från vecka 26-vecka 32.