Djungeltema på nya lekplatsen i Oceanhamnen

Lekplatsen vi så småningom ska bygga i Oceanhamnen får temat djungel. Temat har vi fått fram med hjälp av barn och unga, som i en idétävling under våren lämnat in drygt 50 bidrag med förslag på teman och en motivering till det.

En förskoleklass från teaterförskolan Duvungarna Halalid och två femteklassare från årskurs 5 på Elinebergsskolan belönas med ett pris men framförallt bjuds de in till att fortsätta arbeta med temat och lekplatsen. Därefter tar landskapsarkitekternas arbete vid med att rita och planera lekplatsen.

Enig och nöjd jury

En jurygrupp, bestående av barn- och ungdomsrepresentanter tillsammans med tjänstepersoner från staden var enig och nöjd efter sin omröstning och ser en intressant koppling mellan djungeltemat och de fraktfartyg som historiskt sett transporterat bland annat kaffe och bananer från fjärran länder till området där lekplatsen ska byggas. Så här motiverar juryns sitt val:

”Att bygga en djungel i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen är spännande! Temat experimenterar och testar en ny idé för en lekmiljö i staden. Idén är kreativ och visar på hållbarhet i ett vidare perspektiv samt bjuder besökaren på mångfald. Temat är både ”inte Tillrättalagt” och kopplat till platsen. Under årens lopp har det lossats många bananlådor på kajerna från fjärran tropiska länder och vem kan vara helt säker på att inte en apa följde med och nu flyttar in i den nya parken med sina djungelkompisar?”

Mer än 170 barn och unga deltog i tävlingen

Över 170 barn och unga upp till 18 år har varit med i tävlingen. Utöver förslag på teman har de även behövt motivera sitt förslag. Jurygruppen har bedömt alla idéer och förslag utifrån de fem T som ska beskriva H+ området; Teknologi, Tid, Talang, Tolerans men inte Tillrättalagt.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?