Har du något bra tema till vår nya lekplats?

Vi behöver din hjälp med tema till den nya lekplatsen vi ska bygga i den nya stadsdelen Oceanhamnen i H+ området. Är du under 18 år eller fyller 18 år i år? Då är du varmt välkommen att delta i vår idétävling. Du registrerar dig här och skickar sedan in ditt bidrag senast 1 maj 2018.

Så gör du för att vara med och tävla

1. Registrera dig så att vi vet att du är med och tävlar

Du registrerar dig genom att fylla i formuläret här nedanför så att vi att vi vet att du är med och tävlar. Här nedanför finns också lite mer information om hur tävlingen går till.

2. Ta fram ett förslag med din idé

Ditt förslag till lekplatstema kan du till exempel lämna in på ett papper, helst inte större än A3. Det kan vara en bild, en skiss eller en förklarande text. Du kan också lämna in en film eller en modell som illustrerar din idé. Det är inte meningen att du ska göra en helt färdig lekplats, utan det viktigaste är att vi får höra just din idé! Tillsammans med ditt idéförslag ska du också förklara varför du tycker att vi ska utgå från just ditt förslag när vi skapar den nya lekplatsen.

3. Skicka in ditt förslag till oss

Skicka ditt förslag till: Stadsbyggnadsförvaltningen, 251 89 Helsingborg, Märk kuvertet med ”Idétävling”. Vill du hellre mejla gör du det till idetavling@helsingborg.se. Du kan också lämna in ditt förslag i receptionen på Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22. Ditt förslag lämnar du senast 1 maj.

Vem får vara med?

Alla idéer är välkomna men i själva tävlingen deltar barn och unga till och med 18 år. Personal på förskolor, skolor och fritidsgårdar i Helsingborg får gärna uppmuntra barn och unga till att delta i tävlingen och också vägleda dem i arbetet.

Hur bedömer vi förslagen?

Den nya lekplatsen ska ligga i en park i Oceanhamnen, som är en ny stadsdel som håller på att byggas på H+ området i hamnen. Alla idéer och förslag på teman bedöms av en jury utifrån 5T som beskriver Hplusområdet; Teknologi, Tid, Talang, Tolerans men inte Tillrättalagt.

I juryn sitter barn- och ungdomsrepresentanter från Helsingborg tillsammans med några tjänstemän från Helsingborgs stad.

Vad händer sen med förslagen?

Vi tar tillvara på alla förslag på teman som skickas in och gör eventuellt en liten utställning av dem.

Har du frågor?

Kontakta oss på idetavling@helsingborg.se eller via Helsingborg kontaktcenter på 042-10 00 00.