Information om digital workshop: Vad händer när leken flyttar ut från lekplatsen?

Onsdag 10 mars 2021 klockan 9.00 – 12.00 bjuder vi in till en digital workshop där vi diskuterar den lekfulla staden utifrån ett lekstråk som är en del av H22. Du som fått en inbjudan kunde anmäla dig här senast söndag 7 mars.

Vi bjuder på intressanta föreläsningar och hoppas på spännande samtal mellan konsulter, konstnärer, kommuner, lekutrustningsföretag, studenter och forskare.

Du som anmält dig här senast söndag 7 mars får ett separat mejl med program och zoom-länk till den digitala workshoppen.

Har du frågor innan dess, kontakta gärna alfred.nerhagen@helsingborg.se.

Varmt välkommen!

Johanna Elgström, enhetschef för stadsmiljöavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Alfred Nerhagen, landskapsarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?