Naturpunkt Ättehögen

Naturpunkt Ättehögen

Ättekulla är Helsingborgs fornlämningstätaste område med gravhögar både ovan och under mark. I Ättekulla naturreservat finns nu en naturpunkt där du kan lära dig om områdets historia från istiden fram till idag.

Ordet ättehög är ett gammalt ord för gravplats och det är därifrån som Ättekulla och den nya naturpunkten har fått sitt namn. Ättekulla naturreservat är en utmärkt plats för en naturpunkt och Ättehögen har fått tema kulturmiljö med fokus på bronsåldern. Här vill vi berätta om landskapets förändringar över tid, från den senaste istiden och framåt. Hur bodde och levde människorna förr? Vilka djur fanns? Vad kan vi fortfarande se från de olika tidsåldrarna och vilka avtryck lämnar vi efter oss i framtiden?

Naturpunkt Ättehögen invigdes onsdagen den 5 december 2018.

Naturpunkterna ligger i områden med olika naturtyper i Helsingborg och berättar bland annat om betesmark, skogen, livet i vattnet, geologi, sandmarker, träd och fåglar. Naturpunkterna fungerar också som rastplatser där du omgiven av vacker natur kan ta en paus eller äta din medhavda matsäck. Läs på informationstavlorna i områdena för att lära dig mer!

Det här vill vi med våra naturpunkter:

  • Underlätta för alla att komma ut i våra parker och naturområden.
  • Ge alla möjlighet till rekreation i sin närmiljö.
  • Skapa trygga miljöer med plats för möten.
  • Ge alla möjlighet att uppleva djur och växter i sin närmiljö.
  • Stärka naturvärdena och öka den biologiska mångfalden.
  • Rusta staden för klimatförändringar och förbättra lokalklimatet.
  • Skapa nya naturområden.

Hitta hit