Inventering av träd vintern 2018/2019

Mellan november 2018 och februari 2019 genomför Helsingborgs stad en inventering av träd i Helsingborg. Den går ut på att ta reda på till vilken nytta träd är för staden, ekonomiskt och miljömässigt. Trädinventeringen ingår i samarbetsprojektet ”i-Tree Sverige”.

Under inventeringen undersöker vi till exempel hur mycket vatten träden kan ta hand om när det regnar, och på så sätt minska belastningen på våra VA-system. Vi tittar även på hur stor mängd luftföroreningar som kan minskas tack vare träden.

Platserna vi inventerar har valts ut slumpmässigt och de flesta ligger på allmän mark. Vissa av dem ligger dock i privata trädgårdar och den som berörs av detta får information från oss om det.

Ingår i samarbetsprojekt

Trädinventeringen ingår i ”i-Tree Sverige”, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och ett flertal svenska kommuner, bostadsföretag, kyrkogårdsförvaltningar och arboristföretag.

Du kan läsa mer om projektet på Sveriges lantbruksuniversitets webbplats.