Trädplantering i Mariastaden och Rydebäck

I slutet av november och i början av december 2020 börjar vi att anlägga ett antal trädplanteringar i Mariastaden och Rydebäck. Vi använder en långsiktig metod som kallas successionsplantering. Metoden går kortfattat och förenklat ut på att vi planterar flera olika trädarter på en begränsad yta där de olika arterna tillsammans bidrar till att de enskilda träden växer sig starka. Det är en metod med många mervärden jämfört med att plantera ett ”färdigt” träd.

I Rydebäck blir det sex stycken planteringsytor och i Mariastaden planterar vi på sju platser. I Mariastaden anlägger vi planteringsytor vid gång- och cykelbanan mellan Duvhöksgatan och Pilfinksgatan. I Rydebäck skapar vi tre planteringar i anslutning till hundhägnet och tre stycken från Gräddögatan till Käringögatan.

I varje planteringsyta planterar vi omkring tusen trädplantor och ett tiotal olika arter. De träd som vi är ute efter att behålla kallar vi för solitärträd. Det kan till exempel vara ek, hassel, bok eller lönn. Runt solidträden planterar vi så kallade amträd, det kan till exempel vara björk, klibbal eller lärk. Vi planterar också så kallade brynväxter som till exempel oxel eller sälg. Amträden och brynväxterna har till uppgift att skydda solitärträden mot väder och vind, och att hjälpa dem att växa sig starka. Med tiden väljer vi ut de starkaste träden och gallrar bort amträden och de mindre starka solitärträden. På planteringarna lägger vi ut en bädd av lövträflis som ogrässkydd och hägnar in dem med ett 60 centimeter högt stängsel för att skydda plantorna mot till exempel kaniner.

Rydebäck

I Rydebäck planterar vi många spännande arter. Här planterar vi träd med nordamerikanskt tema, några exempel är: hickory, humlebok, bäralm, avenbok, ek, lönn, lärk och korkträd. Vi har självklart tagit hänsyn till biologisk mångfald och invasivitet när vi valt arter. Se komplett lista av arter och antal i kartan nedan.

Karta

Mariastaden

I Mariastaden planterar vi inhemska träd som till exempel ek, hassel, bok, fågelbär, oxel, avenbok och lönn. Vi har självklart tagit hänsyn till biologisk mångfald och invasivitet när vi valt arter. Se komplett lista av arter och antal i kartan nedan.

Karta

Tidplan

Successionsplantering är en långsiktig metod. Träden som vi planterar år 2020 låter vi växa till sig under de kommande tre åren. Vi rensar bara ogräs två gånger per år. Under 2024 gallrar vi bort ungefär hälften av amträden. År 2026 ser vi vilka solitärträd som börjat växa sig starka och vi gallrar bort cirka 10 procent av de mindre starka träden. Under 2027 tar vi bort den andra hälften av amträden. Efter ytterligare en tid, år 2029, fortsätter vi att gallra solitärträd, omkring 50-70 procent av beståndet plockar vi bort för att de allra bästa exemplaren ska få plats att växa sig ännu större och starkare. År 2030 står de färdiga träden kvar och återställer platsen och tar bort planteringsytan med staket och lövflis.

Vill du också plantera träd?

Helsingborgs stad är en del i FN:s projekt ”Trees in Cities Challenge”. Mot slutet av 2020 ska staden ha planterat minst 8000 nya träd. Du som invånare, företagare eller organisation i Helsingborg kan också delta! På H22.se kan du fylla i ett enkelt formulär om du planterat ett träd och få ditt träd registrerat i trädutmaningen. Läs mer om projektet ”Trees in Cities Challenge” här: Treesincities.unece.org

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right