Säcken – Jutans scen

Jutan är inte bara en anläggning för fysiska aktiviteter utan här finns också plats för annat. Här finns en scen som med enkelt kan bli större, en läktare för drygt 80 personer och en balkong där du kan sitta högt över och njuta av aktiviteterna på scenen.

I den här lokalen har de band som repar i husets nio replokaler möjlighet att testa sina kunskaper inför en publik. Teatergrupper, skolor och andra kan också framföra sina projekt.

Här erbjuder vi också arrangemang i första hand för målgruppen 16–20 år på kvällar och helger. Vi har filmkvällar, disco och konserter med externa band. Lokalen lämpar sig också för föreläsningar, årsmöten och olika informationsmöten och är utrustad med all teknik som kan behövas.

Hör av dig om du är i behov av att låna en lokal här på Jutan!