Vad är Jutan?

Helsingborgs stad har en mötesplats för alla åldrar. Den gamla Jutefabriken på söder som byggdes 1896 och som på sin tid producerade jutesäckar har blivit stadens senaste aktivitetshus. På en yta av drygt 3 500 kvadratmeter samlas idag blandade åldersgrupper med helt olika intressen.

Skate

I huset finns en av Sveriges tre bästa inomhusbanor för skateboard, in-lines, BMX och kickboard. En arena på 1 100 kvadratmeter där du kan testa dina åkkunskaper på ett stort antal hinder. Läs mer om Jutans skatepark.

Boule

Vägg i vägg ligger en bouleanläggning på en lika stor yta som skaten. Här finns tjugo träningsbanor som med ett enkelt grepp blir tolv godkända matchbanor. Verksamheten drivs av en bouleallians. Läs mer om Jutans boulehall.

Musik

Vårt tredje ben i huset är musik. Här finns åtta nybyggda replokaler med tillhörande inspelningsstudio. För denna del av verksamheten ansvarar Studiefrämjandet. ABF driver rockskola i en av lokalerna. Läs mer om Jutans replokal och studio.

Konserter och arrangemang

För att musikerna och teaterintresserade skall få en möjlighet att visa andra sina kunskaper så har vi Säcken. Det är en lokal som har gjorts om med scen och tillhörande läktare. Lokalen är fullt utrustad för att genomföra olika former av konserter och arrangemang. Här arrangerar vi regelbundet aktiviteter för stadens ungdomar. Externa grupper kan också låna eller hyra lokalen för egna arrangemang. Läs mer om Säcken – Jutans scen.

Parkour- och freerunninghall

I parkour använder du den egna kroppen som ditt enda verktyg, det enda du behöver är ett par väldämpade löparskor. Parkour- och freerunninghallen drivs av Air Wipp Academy och du måste vara medlem där och anmäla dig till träningarna. Läs mer om Jutans parkour- och freerunninghall.

Danshall

Här finns också en danshall på 300 kvadratmeter med spegelvägg och utrustning. Du kan hyra danshallen genom att ringa 042-10 24 77.

Café

Huset har idag även ett café som drivs av Boulealliansen. Här finns gott om toaletter och duschutrymmen och flera av våra hyresgäster har även sitt kontor i huset.

Anläggningen är även en tillgång för skolor så att de kan förlägga sina friluftsdagar här. Kanske en kombination med skate och boule?