Maria Park fritidsgård

Maria Park fritidsgård har stängt från och med 30 april, på grund av flytt till nya lokaler. Till hösten hittar du oss i Resursskolans lokaler där vi startar Helsingborgs mest kreativa fritidsgård. Vi finns för dig som är 13-19 år.

Maria Park fritidsgård har stängt och öppnar till hösten i nya lokaler.

Från och med 30 april har Maria Park fritidsgård stängt. Till hösten öppnar vi Helsingborgs mest kreativa fritidsgård. Du hittar oss i Resursskolans lokaler på Engelska gången 16.

Nytt koncept med musikalprojekt

Vi vill att glädje och skapande ska stå i centrum! Därför kommer den nyöppnade fritidsgården ha ett nytt koncept i form av ett musikalprojekt. Är du intresserad av sång, dans eller scenografi? Kanske vill du projektleda eller göra våra kostymer? Vi behöver alla!

Vill du veta mer?

Mejla oss på mariaparkfritidsgard@helsingborg.se