#pixlapiren

Från ingenmansland till allemansland. #pixlapiren är en ny och unik mötesplats med nya aktiviteter och upplevelser. Staden lånar ut en stor yta på Oslopiren för att ge dig och andra helsingborgare chans att testa små och stora idéer.

Piren är indelad i rutor – pixlar –  som är ungefär 10 x 10 meter. Du kan låna en ruta och göra precis vad du vill med den under en period. Här finns redan volleybollplaner, grillplatser och odlingslådor som andra helsingborgare har “pixlat”. En skatepark håller också på att ta form.

Öppet varje dag

#pixlapiren är öppen för alla, när du vill och året om. Staden initierar aktiviteter under säsongen maj-sep. Vill du prata med någon av personalen så kontakta oss gärna på pixlapiren@helsingborg.se. Vi bokar in möten, ger stöttning till dig som pixlar (lånar en yta), berättar mer om visionsfondsansökan och kan hjälpa med annan information.
I dagsläget erbjuder #pixlapiren en kombinerad beachplan, workshop-lokaler, toalett, växtverkstad, skatepark, graffitiväggar och grillplatser. Vill du låna verktyg kontaktar du personalen.

Här finns wifi, toalett, containrar med verktyg och byggmaterial och du kan även ta en fika.

Hur pixlar man en pir?

Gör så här:

  • Presentera din idé för personalen på #pixlapiren eller mejla pixlapiren@helsingborg.se. De godkänner din idé eller hjälper dig att utveckla den om det finns oklarheter.
  • Välj ut ett område att pixla in tillsammans med personalen.
  • Skriv på och acceptera pixelkontraktet, det handlar bland annat om ditt ansvar och säkerheten.
  • Nu kan du söka bidrag från Visionsfonden #pixlapiren.
  • Börja använda din pixel!

Det kostar ingenting att pixla in ett område. När ditt pixelkontrakt tar slut ansvarar du för att ta bort oönskat material och skräp. Du kan ha din pixel från en dag till max ett år. Vid årsskiftet måste nytt kontrakt skrivas om du vill fortsätta.

Hur stor är en pixel?

En pixel är 10 x 10 meter men det finns ingen begränsning på antalet pixlar du kan välja. Detta sker i dialog med personalen och andra pixlare på piren.

Vad kan jag få hjälp med?

Personalen kan ge dig tips och råd om ditt projekt utifrån dina förutsättningar. Personalen finns tillgänglig under säsong april-september. Du kan också låna verktyg och material.

Vem får pixla?

Personer över 10 år, grupper, föreningar och företag. Du som är under 18 år måste ha målsmans tillstånd. Om ditt syfte är att tjäna pengar på din pixel skriver vi ett annat typ av kontrakt.

Vad har jag för ansvar?

Du har ansvar att hålla din pixel städad och i bra skick. Aktiviteten på din pixel får inte heller utgöra någon direkt säkerhetsrisk. Besökare och pixlare genomför aktiviteter på egen risk.

Får jag lov att bygga vad jag vill?

Det finns vissa begränsningar, till exempel får du inte bo på din pixel. Det finns också en begränsning i hur stort du får bygga, stora konstruktioner kräver ritning. Men det sker i dialog med personalen på #pixlapiren.

Har du fler frågor om hur man pixlar? Då kan du kontakta oss på pixlapiren@helsingborg.se