Viktoriahuset

Viktoriahuset erbjuder idrott i idrottshallen och på multiarenan, filmvisning, dans i danslokalen, drama, skapande, temakvällar, musik och gruppverksamhet. Vi arbetar med rörelse utifrån Bli ditt bästa jag.

Veckoschema för årskurs 4–6

Du hittar våra aktiviteter på vår facebooksida. Alla aktiviteter börjar klockan 14:30 och vi samlas vid den plats som står skriven vid aktiviteten. Vid dåligt väder har vi aktiviteterna i Viktoriahallen. Har du frågor? Ring oss på: 042-10 72 83.