Viskan fritidsgård

Viskans fritidsgård på Wieselgrenskolan har stängt.

Fritidsverksamheten på skolan kommer istället vidareutveckla konceptet Bli ditt bästa jag som redan finns på plats två dagar i veckan.

Bli ditt bästa jag finns för närvarande på 14 skolor och ger elever möjlighet att röra på sig mer under skoldagen. Satsningen har visat resultat på minskad mobbning, större arbetsro och bättre prestation hos eleverna.

För mer information kontakta:
Mahmoud El-Rameid, enhetschef öppna verksamheten Fritid Helsingborg, 042-10 33 36.