Berättelser från Drottninghög

Under våren 2013 var Kulturmagasinet på jakt efter berättelser, bilder och föremål som belyser hur det var och är att bo på Drottninghög. Vi har intervjuat, tagit bilder ute på området och hemma hos några som vi har intervjuat och lånat in privata bilder.

Varför har vi gjort det här då?

Det har gått 50 år (1965) sedan den dåvarande regeringen beslutade sig för att åtgärda bostadsbristen och den dåliga boendestandarden i vårt land. Målet var att bygga en miljon bostäder på tio år – vilket gav namnet Miljonprogrammet.

Drottninghög är Helsingborgs första miljonprogramsområde, och byggdes under åren 1967 till 1969. Många människor har hunnit bo och växa upp här. Nu står området inför förändringar och vi vill bevara minnen från området.

Bilderna som vi har samlat in och tagit kan du se i museets databas Carlotta. Där kan du också se vem som tagit bilden. Fotografer är Sven Olof Larsén, Lindberg Foto, Birgitta Wittning samt okända.

Upplev Drottninghög ur elva olika perspektiv: