Äldre delar

Här hittar du äldre delar av historikkommitténs böcker.

Del I Forntiden och den äldre medeltiden (1925) 100 kronor

Del II:1 Den senare medeltiden (1933) 100 kronor
Del II:2 Medeltida byggnadshistoria (1934) 100 kronor

Del III:1 Dansktidens slutskede (1969) 100 kronor
Del III:2 Dansktidens slutskede (1969) 100 kronor

Del IV:1 Försvenskningen (1969) 100 kronor
Del IV:2 Försvenskningen (1969) 100 kronor

Del V:1 Perioden 1718–1862 (1979) 100 kronor
Del V:2 Perioden 1718–1862 (1979) 100 kronor
Del V:3 Perioden 1718–1862 (1979) 100 kronor

Del VI:1 Personhistoriska anteckningar (1979) 150 kronor
Del VI:2 Bebyggelse, hantverk och manufaktur (1985) 150 kronor

Del VII:1 Befolkning, förvaltning, kommunal service 1863–1970 (1992) 150 kronor
Del VII:2 Industri, försörjning, folkrörelser 1863–1970 (1992) 150 kronor
Del VII:3 Stadsbild, stadsplanering och arkitektur 1863–1970 (2005) 250 kronor

Del VIII:1 Landsbygden (2010) 300 kronor (läs även online)
Del VIII:2 Landsbygden ”Arbete, fritid och politik” (2012) 350 kronor