Utställning i Kärnan

Kärnan uppfördes under början av 1300-talet. Tornet var en del av en större borganläggning som hade status av riksborg i det medeltida och tidigmoderna danska riket. Det är idag staden Helsingborgs symbol och varumärke. Den nya utställningen, Kärnan - en levande historia, har blåst nytt liv i detta unika torn.

Kärnan är redan idag en välbesökt utsiktsplats. Nu har tornet även fyllts med innehåll  som, förutom information om Kärnans byggnadshistoria och roll under medeltiden, också ger möjlighet för barn och ungdomar att prova medeltida kläder och prova på medeltida brädspel. Du kan också lyssna på vad en tornvakt har att berätta om krig och kungabesök, eller i ljud, text och bild få delar av tornets historia berättad för dig. Utställningen är textad på svenska och engelska. Audioguiderna finns även de på svenska och engelska.

Skolor har fått komma med synpunkter på hur utställningen skulle kunna utformas och platsen är en tacksam miljö att ta med elever till, som omväxling till att lära ut historia i klassrummet. Vill du ta med din skolklass för pedagogisk verksamhet i utställningen kontakta Dunkers kulturhus via att skicka e-post visningar.dunkers@helsingborg.se.

Utställningen är producerad av Kulturmagasinet i samarbete med Dunkers kulturhus och Fredriksdal museer och trädgårdar

Kontaktpersoner

Pelle Johansson, antikvarie Kulturmagasinet, telefon 0702104521, e-post pelle.johansson@helsingborg.se.