Konstnärsresidens på Dunkers kulturhus

Kulturförvaltningen i Helsingborg och Dunkers kulturhus erbjuder två yrkesverksamma bildkonstnärer ett konstnärsresidens under sex veckor i början av 2022. Programmet startar i slutet av januari och ger de utvalda konstnärerna frihet att arbeta med eller utforska ett specifikt projekt på plats i Helsingborg. Konstnärsresidenset är en möjlighet för dig som konstnär att fokusera på ditt arbete och på samma gång knyta nya kontakter med intressenter i regionen.

Du som är yrkesverksam bildkonstnär har nu möjlighet att ta del av ett nytt konstnärsresidens på Dunkers kulturhus i Helsingborg. Under sex veckor får du möjlighet att inspireras av Helsingborg och nordvästskåne i ditt konstnärliga arbete. Det finns inget krav på något slutresultat gällande det konstnärliga arbetet, däremot ska du som konstnär erbjuda ett föredrag, en workshop eller liknande för allmänheten att ta del av under perioden. När projektet är färdigt ska du också redovisa hur vistelsen har fungerat.

Helsingborg och nordvästskåne hör till de mer kulturrika regionerna i Sverige. Här finns det en väletablerad konstscen, en nyfiken publik med stort konstintresse och flera konstföreningar med nationella kontaktnät.

Mer information på Dunkers kulturhus webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?