Historia

För dig som är intresserad av forna Egypten, släktforskning och historia i största allmänhet; det finns gott om föreningar i Helsingborg.

Gillet Gamla Helsingborg
Ska vårda och bevara minnen från gångna tiders Helsingborg.

Helsingborgs medicinhistoriska förening
Driver Helsingborgs medicinhistoriska museum.

Helsingborgs museiförening
Föreningen främsta mål med verksamheten är att stödja Helsingborgs museer.

Helsingborgs släktforskar- och bygdeförening
Arrangerar bland annat  föredrag och släktforskningskurser på Helsingborgs stadsarkiv.

ISIS-Sveriges Egyptologiska förening
Arrangerar bland annat föredrag och resor på temat forntida kulturer.

Möllevångsgillet
En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg.

Rydebäcks museiförening
Föreningen arbetar för att åskådliggöra Rydebäcks långa historia genom seklerna – från istiden fram till dagens datum.

Råå museiförening
Råå museiförening äger och driver Råå museum för fiske och sjöfart.

Skånes Näringslivsarkiv
Samlar och bevarar arkivmaterial från regionens näringsliv.

Trädgårdshistoriska föreningen
Föreningens målsättning är att dokumentera utvecklingen inom skånsk trädgårdsodling.