Övrigt

Poesi eller näringsliv, kammarmusik eller kulturpolitik, trädgård eller litteratur. Det finns många föreningar i Helsingborg.

Föreningen Norden i Helsingborg
Stort utbud av kulturaktiviteter. Arrangera bland annat föredrag och författarbesök med nordiskt perspektiv.

Helsingborgs trädgårdsförening
Ska främja och sprida kunskap om trädgårdsodling genom föredrag, kurser och resor.

Humanistiska förbundet i Helsingborg
Vill genom föreläsningar sprida humanistisk bildning i vid mening.

Poetisk Plattform
Verkar för ökat intresse för poesi genom uppläsningar, författarbesök och skrivarkurser.

SubRosa
SubRosa är ett lokalt sällskap för kultur i olika former som exempelvis kammarmusik, teater, konst, film, poesi och litteratur, psykologi, trädgård och kulturpolitik.