Kulturförvaltningen förstärker kulturen för barn och unga

Under 2021 fick kulturförvaltningen i Helsingborg i uppdrag att ta fram en ny plan för målgruppen barn och unga. Detta för att tillgängliggöra kulturen för barn och unga, men också för att förstärka sin egen kunskap och förtydliga sina insatser för den prioriterade målgruppen. Arbetet är nu i full gång och leds av Ola Jacobson, kulturkoordinator barn och unga på Helsingborgs kulturförvaltning.

Synpunkter från barnen har bland annat kommit in genom Childrens meeting place, en ny plattform för barn och unga som ska ge dem inflytande i arbetet med stadens utveckling.

För mer information kontakta:
Ola Jacobson, strateg kultur barn och unga samt nationella minoriteter
ola.jacobson@helsingborg.se
0731-51 41 96

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?