Dokumentationer

Kulturmagasinet gör olika dokumentationer runt om i Helsingborg. Det ingår i deras arbete kring insamling och förvaltning av Helsingborgs kulturarv. Under våren 2013 samlade de in berättelser och bilder om hur det var och är att bo på Drottninghög. Och 2015 har de dokumenterat de hemlösas situation i Helsingborg.