Hemlös i Helsingborg

Enligt en artikel i HD den 2/1 2015 uppgår de lokalt hemlösa i Helsingborg till ungefär 200. Vilka är de? Och eu-migranterna som har blivit en så vanlig syn på Helsingborgs gator, hur ser deras vardag ut? Det är några av frågorna vi vill ha svar på i årets dokumentation.

Våren 2015 påbörjade Kulturmagasinet en dokumentation av hemlöshet i Helsingborg. En fotograf och en antikvarie från Kulturmagasinet har följt människor som inte har en fast bostad. Det kan vara eu-migranter som sover i tält, människor som bor i tillfälliga boenden eller inte alls vet var det skall tillbringa natten. Vi besöker också hjälpverksamheter och träffa människorna bakom.

Under året följer Kulturmagasinet eu-migranter på Ria, i deras tältläger och på Stenbrogården. Vi har besökt Hemlösas hus, Värmestugan och stödboendet Fenix. Vårt mål är att ge en ”ögonblicksbild” av en vardag som inte finns representerad i museets samling.

Dokumentationen består av deltagande observationer, intervjuer och samtal med personal och gäster på de olika verksamheterna samt fotodokumentation och viss föremålsinsamling.

Utställning i Klintmans hörna på Dunkers kulturhus

Den 27 september 2016 kan du se resultatet av dokumentationsprojektet på Dunkers. Då öppnar “Sorry att jag finns” – om hemlöshet i Helsingborg,  i Klintmans hörna med bilder och berättelser från projektet.

Bilderna på den här sidan är skyddade enligt upphovsrätten.