Hemlös i Helsingborg

Enligt en artikel i HD den 2/1 2015 uppgår de lokalt hemlösa i Helsingborg till ungefär 200. Vilka är de? Och eu-migranterna som har blivit en så vanlig syn på Helsingborgs gator, hur ser deras vardag ut? Det är några av frågorna vi vill ha svar på i årets dokumentation.

Våren 2015 påbörjade Kulturmagasinet en dokumentation av hemlöshet i Helsingborg. En fotograf och en antikvarie från Kulturmagasinet har följt människor som inte har en fast bostad. Det kan vara eu-migranter som sover i tält, människor som bor i tillfälliga boenden eller inte alls vet var det skall tillbringa natten. Vi besöker också hjälpverksamheter och träffa människorna bakom.

Under året följer Kulturmagasinet eu-migranter på Ria, i deras tältläger och på Stenbrogården. Vi har besökt Hemlösas hus, Värmestugan och stödboendet Fenix. Vårt mål är att ge en ”ögonblicksbild” av en vardag som inte finns representerad i museets samling.

Dokumentationen består av deltagande observationer, intervjuer och samtal med personal och gäster på de olika verksamheterna samt fotodokumentation och viss föremålsinsamling.

Bilderna på den här sidan är skyddade enligt upphovsrätten.