Helsingborgs stadslexikon

Tag chansen att fördjupa dina kunskaper om Helsingborg och dess historia, sök bland drygt 2000 sökord i Helsingborgs stadslexikon. Du har även möjlighet att bidra med din kunskap.

Sök i stadslexikonet på webben.

Bidra och tipsa

Vi har en ambition att låta stadslexikonet växa med fler artiklar och bilder. Kanske du har förslag på en artikel som du skulle vilja läsa? Kanske har du redan ett material som kanske kan vara av intresse? Hör gärna av dig till stadslexikon@helsingborg.se.

Vad är Helsingborgs stadslexikon?

Lexikonet är resultatet av ett långt arbete som publicerades i bokform 2006, för information om projektet se uppslagsordet Helsingborgs stadslexikon.