Offentlig konst

I Helsingborg finns en stor samling av offentlig konst som kan ses i parker och på torg, men även i skolor, på vårdboenden och i andra kommunala verksamheter.

I Helsingborg finns en lång tradition av konst i det offentliga rummet som ger tillgång till konstupplevelser för de som bor, arbetar eller kommer på besök till staden. Den offentliga konsten ger platser identitet, den engagerar och ger nya perspektiv på oss själva och världen omkring oss.

Skulpturguide

Vill du se bilder och läsa mer om den offentliga konsten i stadsmiljön, sök i Skulpturguiden

Så här arbetar Helsingborgs stad med offentlig konst

När Helsingborgs stad bygger nytt eller bygger till sina verksamhetslokaler avsätts 1% av kostnaden till nya offentliga konstverk, så kallad platsspecifik konst. När det görs större satsningar på infrastruktur, parker, allmänna platser och nya bostadsområden kan det även avsättas medel till offentlig konst.

Fastighetsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Enheten för Mark- och exploatering under Stadsledningsförvaltningen är de som beställer ny offentlig konst, ibland i samarbete med privata aktörer.

Helsingborgs stads konstråd

Konstrådet finns till för att ge råd när staden beställer ny offentlig konst och ser till att det beställs offentlig konst av hög kvalitet. De som sitter i konstrådet är sakkunniga inom områdena konst, arkitektur och stadsmiljö och är tjänstemän från Kulturförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Fastighetsförvaltningen.

Förvaltning

Kulturmagasinet tar hand om och förvaltar Helsingborgs offentliga konst. Det innebär bland annat inventering, registrering och konservering av konstverken.

Bilderna på den här sidan är skyddade enligt upphovsrätten.