Upphovsrätt

Kulturmagasinet tar alltid hänsyn till upphovsrättslagen vid förmedling och försäljning av bild.

Fotografier

För fotografier som ska användas tas en avgift ut beroende på användningsområde. Bildmanipulering är inte tillåten utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Rättigheter och restriktioner

Användningsrätten är personlig, ej överlåtbar, icke-exklusiv och gäller vid ett tillfälle. Bilderna får inte spridas, hyras ut eller mångfaldigas om det inte framgår av överenskommelse med rättighetsinnehavaren.

Lagring

Inga bilder, digitala eller analoga, får lagras efter användning utan Kulturmagasinets uttryckliga tillstånd. Efter användning ska de digitala bildfilerna raderas.

Bildbyline

Vid publicering ska det tydligt framgå fotografens namn och var bilden kommer ifrån.

Konst

Konstverken på denna helsingborg.se/kulturmagasinet, med tillhörande undersidor, och museum.helsingborg.se skyddas enligt upphovsrättslagen (SFS 1960:729). Skyddet innebär att konstverk inte får återges eller tillgängliggöras för allmänheten utan tillstånd från rättighetsinnehavaren. Ett exempel på användning som kräver tillstånd är kopiering av konstverk till webbsida, till interna nätverk eller annat tillgängliggörande eller mångfaldigande av verket, oavsett metod.

Konstverk av upphovsmän som företräds av Bildupphovsrätt återges med deras tillstånd på helsingborg.se/kulturmagasinet med tillhörande undersidor och museum.helsingborg.se. När du vill använda ett verk ska Bildupphovsrätt kontaktas:

När en konstnär är ansluten till Bildupphovsrätt anges detta i bildtexten eller och i Carlotta under visningsläget ”Detaljerade vy”. Information om Bildupphovsrätt syns under rubriken upphovsrätt i konstverkets information. Läs mer om Bildupphovsrätt på bus.se.

Övriga konstverk

För konstverk där Kulturmagasinet har konstnärens eller upphovsrättsinnehavarens tillstånd att publicera konstverksbilder gäller samma villkor som för fotografier, se ovan.

Om det saknas bilder på konstverk i Carlotta kan det bero på att konstnären eller upphovsrättsinnehavaren inte gett sitt tillstånd för publicering. Det kan också bero på att museet inte har kunnat komma i kontakt med denne eller att verket inte har blivit fotograferat.

Om upphovsrättsinnehavaren inte tillåter att bilder av ett specifikt verk publiceras i Carlotta ombeds hen att kontakta Kulturmagasinet.