Arbetsstipendium

Kulturnämnden i Helsingborgs stad delar ut tillfälliga arbetsstipendium för professionella kulturskapare under pågående pandemi.

Om du är professionellt yrkesverksam inom kultursektorn och folkbokförd i Helsingborgs kommun kan du ansöka om stadens arbetsstipendium. Stödet uppgår till minst 30 000 kronor och är till för att främja enskilda kulturskapares möjlighet till konstnärligt arbete och försörjning under pågående pandemi. Totalt kommer det att delas ut tio arbetsstipendier.

Arbetsstipendiet ska användas till egen konstnärlig praktik och kompetensutveckling för att underlätta professionell verksamhet. Professionellt yrkesverksamma konstnärer och kulturskapare inom alla konstområden kan ansöka om stipendiet. Du kan också ansöka om stipendiet om du är professionellt verksam inom yrkeskategorier som är viktiga för kulturlivet, som till exempel producent och scentekniker.

Ansökan och handläggning

Ansökan skickas in via e-tjänst på helsingborg.se senast 1 april 2021. CV för verksamhet inom kulturområdet ska bifogas.

Bedömning sker utifrån konstnärliga och professionella meriter samt spridning inom olika konstformer och genrer. Bedömning av ansökningar görs av tjänstepersoner vid kulturförvaltningen i samråd med en extern expertgrupp. Handläggningstiden är högst fyra veckor.

Har du frågor, skicka ett mejl till katarina.kristiansson@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?