Arrangemangs- och lokalstöd

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arrangerar aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter.

De grundläggande kraven för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

  • Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arrangerar aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter.
  • Stödet avser kulturarrangemang som genomförs vid enstaka tillfällen.
  • Stöd kan sökas både för projekt på professionell nivå och på amatörnivå. Syftet med stödet är inte att det ska gå till löner för sökanden.
  • Stöd till kostnader för arrangemangslokal kan sökas vid arrangemang som anordnas i lokaler lämpliga för kulturarrangemang. Med detta avses lokaler med adekvat teknisk utrustning, publikkomfort, tillgänglighet, säkerhet med mera.
  • Kulturnämnden beviljar inte arrangemangs- och lokalstöd till organisationer som har beviljats verksamhetsstöd för samma tidsperiod.

Stödet är till sin form ett förlusttäckningsbidrag i de fall då biljettintäkter eller dylikt utgör en betydande del av de budgeterade intäkterna.

Ansökningsperioder

Arrangemangs- och lokalstödet kan sökas under fyra perioder varje år.

  1. Sista ansökningsdag 31 januari: besked lämnas senast den 14 februari.
  2. Sista ansökningsdag 31 mars: besked lämnas senast den 14 april.
  3.  Sista ansökningsdag 31 augusti: besked lämnas senast den 14 september.
  4. Sista ansökningsdag 31 oktober: besked lämnas senast den 14 november

Du ansöker via e-tjänsten Sök arrangemangs- och lokalstöd.

Redovisning

Du redovisar till kulturnämnden via e-tjänsten Arrangemang och lokalstöd senast en månad efter genomfört arrangemang.