Gemensamma kriterier

Gemensamma kriterier för stöd till det fria kulturlivet. Gäller för ansökan av arrangemangs- och lokalstöd och verksamhetsstöd för kulturföreningar och för kulturarvsaktörer som söker verksamhetsstöd och projektstöd.

 • Arrangemang som beviljas stöd ska som huvudregel genomföras inom Helsingborgs kommungränser, vilket dock inte utesluter arrangemang som genomförs i samverkan med andra kommuner och/eller exempelvis Helsingör så länge åtminstone delar av projektet har direkt anknytning till Helsingborg.
 • Huvuddelen av kulturstödet ska avse kulturaktiviteter som är tillgängliga för allmänheten och skapar direkta möten mellan publiken och konsten/utövarna.
 • Stöd som beviljats på grundval av felaktiga eller vilseledande uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet. På begäran ska ytterligare handlingar, till exempel bokföring, ställas till förfogande för granskning av kulturförvaltningen.
 • Aktiviteter och aktörer som inte kan få stöd är:
  Verksamhet med syfte att främja kommersiell näringsverksamhet.
  Offentliga organisationer, offentligt ägda bolag, politiska partier och religiösa samfund.
  Verksamhet inom utbildningsprogram eller forskning.
  Renodlad pedagogisk verksamhet eller intern verksamhet såsom medlemsarrangemang.
  Produktion av fonogram, litteratur, tidningar, tidskrifter, webbplatser, radio och TV-program om dessa inte är av stort lokalt intresse.