Vi fick kulturstöd

Här presenterar vi ett par utvalda projekt som beviljats bidrag från kulturförvaltningen.

Helsingborgsrevyn

Kulturstödet ger oss möjlighet att vara i en bra, centralt belägen spellokal med bra service runtomkring och att ha vettiga biljettpriser så att många kan se vår föreställning.

Lennart Jensen, Helsingborgsrevyn

Fått kulturstöd för: Spela revyn på Dunkers

Webb: www.helsingborgsrevyn.se

Tonicaorkestern Helsingborg

För oss som orkester har stödet varit till enorm hjälp. Det har bl.a. hjälpt till att finansiera nothyra, arrangemang och lokalhyra. Vi är en orkester med mer än 60 år på nacken och vill kunna fortsätta berika kulturen i Helsingborg och som ideell förening är då dessa typer av stöd ofta oumbärliga.

Anna Nilsson, Tonicaorkestern Helsingborg

Fått stöd för: Arrangera konserter

I am fashion av Filippa Markai

Kulturstödet möjliggjorde att utställningen kunde göras. För oss var utställningen viktig eftersom att den berättar något om hur mode kan ta sig uttryck och varför mode har stor betydelse.

Filippa Markai, I am fashion

Fått stöd för: Att genomföra en utställning ur ett modevetenskapligt, hållbart och konstnärligt perspektiv.

Senilteatern

Vi skrev manus, repeterade, blev regisserade och hade premiär på Sundsgårdens scen ”Arken” våren 2018. Vi har haft stor hjälp av kulturstödet för att genom föra detta projekt. Vi är 8 tanter mellan 67-81 år som uppträder på Träffpunkter och pensionärsföreningar med mera.

Fått stöd för: Projektgenomförande och uppträdanden på träffpunkter och pensionärsföreningar.

ISIS Sveriges Egyptologiska Förening i Helsingborg

Stödet har medfört att vi kunnat värva nya medlemmar samt har vi givits utrymme för annonsering och utdelning av flygblad samt fler utskick. Vi kan fortsätta med att anlita mycket kvalificerade föreläsare inte bara från Sverige utan även från Danmark genom våra kontakter med systerföreningen i egyptologi i Köpenhamn.

Ingmar Engberg, ordförande

Fått stöd för: Vi har fått stöd för vårt främjande av kunskap om det antika faraonernas Egypten genom professionella föredrag, filmvisning och information i ämnet egyptologi.

Webb: isishelsingborg.se

Helltown/Joakim John

Fått stöd: Kulturstöd

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?