Museer och utställningar

Helsingborg har många museer och utställningar om bland annat historia, konst och hantverk. Här finns flera av Skånes bästa besöksmål.

Helsingborg har mycket historia att berätta: om förr och  nu, om danska och svenska stora livsöden och alldeles vanliga människor. Flera utställningar berättar om historien, yrken och näringar. Här finns också flera arenor för konst och hantverk.

Beredskapsmuseet

Museum i en underjordisk militär anläggning från andra världskriget. Läs mer på Beredskapsmuseets webbplats.

Dunkers kulturhus

Södra Sveriges största kulturhus med konsthall, stads- och kulturhistoriska utställningar, internationell musikscen, teater, ung kultur, restaurang och bistro. Läs mer på Dunkers kulturhus webbplats.

Fleninge Museum

Fleninges hembygdsförening som håller till i Donationshuset. Läs mer på Sveriges hembygsförbunds webbplats.

Fredriksdal museer och trädgårdar

Ett levande museum med 36 hektar parker, trädgårdar, hus och gårdar. Speglar allmogekultur och herrgårdsmiljö samt livet i Helsingborgs stadskvarter från 1800- och 1900-talen. Här finns Fredriksdalsteatern och ett trädgårdskafé. I det historiska jordbruket används husdjur av äldre svenska lantraser. Fredriksdal rymmer också en botanisk trädgård som visar Skånes rika flora. Läs mer på Fredriksdal museer och trädgårdars webbplats.

Grafiska museet

Sveriges största grafiska museum finns i stadskvarteren på Fredriksdal museer och trädgårdar. Läs mer på Grafiska museets webbplats.

Helsingborgs idrottsmuseum

Presenterar stadens idrottshistoria med utställningar, bibliotek och Hall of Fame. Läs mer på Helsingborgs idrottsmuseums webbplats.

Helsingborgs konstförening

En aktiv förening med utställningar, föredrag och kurser. Läs mer på Helsingborgs konstförenings webbplats.

Helsingborgs tingsrätt

Domstolens historia är en utställning som visas på Helsingborgs tingsrätt. Utställningen omfattar tiden från 1600-talet, då Skåne blev svenskt, till nutid.Helsingborgs tingsrätt, läs mer på Tingsrättens webbplats.

Helsingborgs skolmuseum

Folkskolans historia fram till i dag. Läs mer på Helsingborgs skolmuseums webbplats.

Jöns Jonsgården

Nordvästskånsk korsvirkesgård, bevarad som levande kulturminne. Läs mer på Jöns Jonsgårdens webbplats.

Kulla Gunnarstorps mölla

Fungerande ”holländare ”, som hunnit fira sitt 200–årsjubileum. Läs mer på Kullens hembygdsförenings webbplats.

Kulturmagasinet

Helsingborgs museers arkiv, bibliotek och föremålssamling med verksamhet inom kulturvård och kulturmiljövård. Läs mer på Kulturmagasinets webbplats.

Kärnan

Borgtornet är 700 år gammalt och 35 meter. Orsaken till Helsingborg. Läs mer på Läs mer på Kärnans webbplats.

Leksaksmuseet Toy World

Toy World är en upplevelse för både barn och vuxna. Vi är varken ett lekland eller ett traditionellt leksakshistoriskt museum, utan vi har byggt upp en fantastisk värld med leksaksutställningar, miniland, lekhörna, drakgrotta, spökrum och roliga aktiviteter!
Toy World finns på Hävertgatan 21 i Helsingborg. Läs mer på Leksaksmuseet Toy Worlds webbplats

Pålsjö mölla

Öppen för bokade grupper enligt överenskommelse. För mer info och bokning ring 042-104527.

Medicinhistoriska muséet

Muséet är inrymt i gamla barnsjukhuset som stod klart år 1888. Huset är idag det äldsta bevarade barnsjukhuset i Sverige. Det ritades av dåvarande stadsarkitekten Mauritz Frohm och har en speciell arkitektur med två runda rum, som användes som sjuksalar. Utställningarna visar bland annat barnhälsovårdens- och barnsjukvårdens historia, synen på hälsa och sjukdom och läkemedelsindustrins utveckling i Helsingborg.
Läs mer på Helsingborgs medicinhistoriska förenings webbplats.

Möllevångsgillet

En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg. Läs mer på Möllevångsgillets webbplats.

Rydebäcks museum

Rydebäcks lokala historia. Läs mer på Rydebäcks museums webbplats. 

Råå museum

Museum för fiske och sjöfart beläget i Råå hamn. Läs mer på Råå museums webbplats.

Sofiero slott och slottsträdgård

Europas vackraste park 2010, med intressant historia och vackra rhododendronraviner. Läs mer på Sofiero slott och slottsträdgårds webbplats.

Wallåkra stenkärlsfabrik

Levande industriminne med pågående stenkärlsproduktion. Läs mer på Wallåkra stenkärlsfabriks webbplats.

Wällufs hembygdsmuseum

Wällufsbygdens hembygdsförening. Läs mer på Wällufs hembygdsmuseums webbplats.

Medicinhistoriska muséet

Muséet är inrymt i Gamla Barnsjukhuset som stod klart år 1888. Huset är idag det äldsta
bevarade barnsjukhuset i Sverige. Det ritades av dåvarande stadsarkitekten Mauritz
Frohm och har en speciell arkitektur med två runda rum, som användes som sjuksalar.
Utställningarna visar bl.a. barnhälsovårdens- och barnsjukvårdens historia, synen på
hälsa och sjukdom och läkemedelsindustrins utveckling i Helsingborg.
Läs mer på hemsidan www.hmhf.eu