Museer och utställningar

Helsingborg har många museer och utställningar om bland annat historia, konst och hantverk. Här finns flera av Skånes bästa besöksmål.

Helsingborg har mycket historia att berätta: om förr och  nu, om danska och svenska stora livsöden och alldeles vanliga människor. Flera utställningar berättar om historien, yrken och näringar. Här finns också flera arenor för konst och hantverk.

Dunkers kulturhus

Södra Sveriges största kulturhus med konsthall, stads- och kulturhistoriska utställningar, internationell musikscen, teater, ung kultur, restaurang och bistro. Länk till Dunkers kulturhus.

Fleninge Museum

Fleninges hembygdsförening som håller till i Donationshuset. Läs mer på Sveriges hembygsförbunds webbplats.

Fredriksdal museer och trädgårdar

Ett levande museum med 36 hektar parker, trädgårdar, hus och gårdar. Speglar allmogekultur och herrgårdsmiljö samt livet i Helsingborgs stadskvarter från 1800- och 1900-talen. Här finns Fredriksdalsteatern och ett trädgårdskafé. I det historiska jordbruket används husdjur av äldre svenska lantraser. Fredriksdal rymmer också en botanisk trädgård som visar Skånes rika flora. Länk till Fredriksdal museer och trädgårdar

Sofiero slott och slottsträdgård

Europas vackraste park 2010, med intressant historia och vackra rhododendronraviner. Länk till Sofiero slott och slottsträdgård

Beredskapsmuseet

Museum i en underjordisk militär anläggning från andra världskriget. Länk till Beredskapsmuseet

Grafiska museet

Sveriges största grafiska museum finns i stadskvarteren på Fredriksdal museer och trädgårdar. Länk till Grafiska museet

Helsingborgs idrottsmuseum
Presenterar stadens idrottshistoria med utställningar, bibliotek och Hall of Fame.

Helsingborgs konstförening
En aktiv förening med utställningar, föredrag och kurser.

Helsingborgs tingsrätt
Domstolens historia är en utställning som visas på Helsingborgs tingsrätt. Utställningen omfattar tiden från 1600-talet, då Skåne blev svenskt, till nutid.

Medicinhistoriska museet i Helsingborg
Utställningen Tro, hopp och hälsa  handlar om synen på hälsa, vad som anses friskt och sjukt och hur det har ändrats under tidens lopp. Exempel från Helsingborgs medicinhistoria visas.

Helsingborgs skolmuseum
Folkskolans historia fram till i dag.

Jöns Jonsgården
Nordvästskånsk korsvirkesgård, bevarad som levande kulturminne.

Kulla Gunnarstorps mölla
Fungerande ”holländare ”, som hunnit fira sitt 200–årsjubileum.

Kulturmagasinet

Helsingborgs museers arkiv, bibliotek och föremålssamling med verksamhet inom kulturvård och kulturmiljövård. Länk till Kulturmagasinet

Kärnan
Borgtornet är 700 år gammalt och 35 meter. Orsaken till Helsingborg.

Leksaksmuseet Toy World
Toy World är en upplevelse för både barn och vuxna. Vi är varken ett lekland eller ett traditionellt leksakshistoriskt museum, utan vi har byggt upp en fantastisk värld med leksaksutställningar, lekzon, fräcka arkad- och tivolispel, spökrum och roliga aktiviteter!
Toy World finns på Hävertgatan 21 i Helsingborg.

Pålsjö mölla

Öppen för bokade grupper enligt överenskommelse. För mer info och bokning ring 042-104527.

Möllevångsgillet
En arkiv- och hembygdsförening i Helsingborg.

Nordvästra Skånes Scoutmuseiförening

Rydebäcks museum
Rydebäcks lokala historia.

Råå museum

Museum för fiske och sjöfart beläget i Råå hamn. Länk till Råå museum

Wallåkra stenkärlsfabrik

Levande industriminne med pågående stenkärlsproduktion. Länk till Wallåkra stenkärlsfabrik

Wällufs hembygdsmuseum

Wällufsbygdens hembygdsförening. Länk till Wällufs hembygdsmuseum