Över sundet

I början av 2021 gick Helsingborgs stad och Helsingör kommun ut med en utlysning. De sökte efter kreativa konstnärer, designers, kreatörer och programmerare som ville arbeta med teknologin Internet of Things och konst på en offentlig plats. Vinnarna är valda och du kan du följa projektet via Över sundets blogg!

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet.  Över sundet kommer tillsammans att skapa en kulturell och teknisk ljusinstallation till invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022. Syftet är att föra betraktarna av installationen närmare varandra, både inom och mellan de två städerna. Detta görs med hjälp av en grupp konstnärer och designers från både Sverige och Danmark. 

Från Sverige valdes Johan Gelinder och Emil Berzén ut och från Danmark utsågs Healthy Mind Tech, bestående av Paula Petcu, Troels Nielsen, Martin Basterrechea, Alastair Clewlow och Kim Ng. Vardera konstnärsgrupp kommer få 100.000 DKK i budget, vilket ska inkludera material och arvoden.  Deltagarna kommer få resebidrag för att ta sig mellan sundet.

Datainsamling

Konstnärerna ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Projekten kommer ställas ut på en offentlig plats inomhus. Konstnärerna kommer skapa en installation som berättar och mäter hur invånarna i bägge städerna mår. Stadens humör kommer att mätas med hjälp av så kallade IoT-sensorer som mäter lufttryck, temperatur, luftfuktighet, partikelföroreningar och bullernivåer.

Den danska gruppen Healthy Mind Tech designar sensorerna och kopplar ihop dem i ett nätverk som kontinuerligt undersöker vad som händer i Helsingör- och Helsingborgsområdet. Healthy Mind Tech gör också en webbapplikation som undersöker invånarnas mående och de undersöker också vad som händer på sociala medier i bägge städerna. Dessutom visar webbapplikationen insamlad data från sensorer, vilket ger en inblick det lokala områdets hälsa och humör

Organisk form

Den svenska gruppen bestående av Emil Berzén och Johan Gelinder arbetar med att designa installationen som ska illustrera den data som samlas in. De bygger på olika organiska former inspirerade av naturen – särskilt geologiska formationer. “Vi utgår från Healthy Mind Techs datainsamling som fokuserar på förståelse av natur och miljö. Under hösten har vi gått många promenader i naturen och samlat in olika stenar som vi scannat och sedan använt för att modellera de första visualiseringarna av den kommande installationen, det är vad ni kan se på bilden,” förklarar Emil och Johan

Utställningar 2022

Tillsammans har projektet skapat utställningen Extended Senses som kommer ställas ut på Kulturværftet i Helsingör mellan 1 till 30 april 2022, därefter reser installationen till Dunkers kulturhus i Helsingborg för att ställas ut mellan den 3 juni till 3 juli. Då under den internationella stadsmässan H22.

Projektet är samarbete mellan Helsingborgs stad och Helsingör kommun och är finansierat av HH-samarbetet. Frågor? Hör av dig till projektledaren alexandra.hvalgren@helsingborg.se.