Över sundet

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet. Projektet kommer ställas ut i Helsingör och Helsingborg under våren och sommar 2022. Under hösten 2021 avslöjas vilka som kommer driva projektet framåt.

Vi kommer skapa två kulturella och tekniska upplevelser/installationer för invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022. Detta gör vi med hjälp av en grupp konstnärer och designers från respektive stad.

Upplevelserna/installationer kommer bidra till att föra betraktarna närmare varandra, både i de två städerna och över sundet. Projekten ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Projekten kommer ställas ut på en offentlig plats inomhus.

Projekten kommer få 100.000 DKK vardera i budget, vilket ska inkludera material och arvoden.  Deltagarna kommer få resebidrag för att ta sig mellan sundet.

För att skapa ett starkt community mellan kreatörerna från de båda städerna kommer vi att arrangera workshops och träffar. De fokuserar på att dela idéer, kontakter och erfarenhet, ge feedback men också skapa delar av projekten tillsammans. Över sundet är projekt som drivs av Helsingborgs stad och Helsingör kommun.

Under hösten 2021 kommer vi presentera vilka konstnärer och designers som kommer utveckla upplevelserna/installationerna och deras idéer för projektet.

Frågor? Hör av dig till projektledaren alexandra.hvalgren@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?