Över sundet

Över sundet är ett konst- och IoT-projekt med syfte att skapa nätverk och ökad exponering för kreatörer i den kulturella sektorn på båda sidor om sundet. Vill du delta? Ansök senast 12 maj 2021.

Vi vill skapa två kulturella och tekniska upplevelser/installationer för invånare och turister i Helsingör och Helsingborg under våren och sommaren 2022.

Kulturentreprenörer, konstnärer och kreativa människor som vill jobba med konst och IoT (föremål som är anslutna via Internet) kan ansöka om att delta i projektet. Det går att söka som individ eller som grupp. Vi letar efter ett svenskt och ett danskt kulturprojekt.

Upplevelserna/installationer måste bidra till att föra betraktarna närmare varandra, både i de två städerna och över sundet. Projekten ska använda IoT som metod för att skapa en koppling mellan Helsingborg och Helsingör. Kopplingen kan vara digital, fysisk eller genom andra metoder. Projekten kommer ställas ut på en offentlig plats inomhus.

Projekten kommer få 100.000 DKK vardera i budget, vilket ska inkludera material och arvoden.  Deltagarna kommer få resebidrag för att ta sig mellan sundet.

För att skapa ett starkt community mellan kreatörerna från de båda städerna kommer vi att arrangera workshops och träffar. De fokuserar på att dela idéer, kontakter och erfarenhet, ge feedback men också skapa delar av projekten tillsammans. Över sundet är projekt som drivs av Helsingborgs stad och Helsingör kommun.

Ansökningsdeadline är 12 maj 2021. Läsa mer om hur du ansöker, vad ansökan ska innehålla och bakgrund till projektet på Ansök och skapa ett kreativt konst- och IoT-projekt.

Frågor? Hör av dig till projektledaren alexandra.hvalgren@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?