Kulturstöd

Kulturnämnden lämnar kulturstöd till det fria kulturlivet. Syftet med stödet är att skapa en mångfald av aktiva kulturaktörer och arrangemang och projekt i Helsingborg.

Under kulturstöd hittar du:

  • En snabb slant, för unga kulturaktörer mellan 13-25 år. Det ersätter stödformen Unga kulturinitiativ.
  • Till offentliga kulturföreningar kan du söka arrangemangs- och lokalstöd samt verksamhetsstöd.

För projekt och arrangemang inom studieförbunden hänvisas till projektstöd för studieorganisationer verksamma i Helsingborgs stad.