Arrangemangs- och lokalstöd

Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arrangerar aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter.

Kriterier för att kunna söka arrangemangs- och lokalstöd

De grundläggande kraven för att söka kulturnämndens stöd finns samlade på en egen sida.

  • Stödet kan sökas av föreningar, organisationer eller aktörer som arrangerar aktiviteter som publika arrangemang, exempelvis föreställningar och konserter.
  • Stödet avser kulturarrangemang som genomförs vid enstaka tillfällen.
  • Stöd kan sökas både för projekt på professionell nivå och på amatörnivå. Syftet med stödet är inte att det ska gå till löner för sökanden.
  • Stöd till kostnader för arrangemangslokal kan sökas vid arrangemang som anordnas i lokaler lämpliga för kulturarrangemang. Med detta avses lokaler med adekvat teknisk utrustning, publikkomfort, tillgänglighet, säkerhet med mera.
  • Kulturnämnden beviljar inte arrangemangs- och lokalstöd till organisationer som har beviljats verksamhetsstöd för samma tidsperiod.

Stödet är till sin form ett förlusttäckningsbidrag i de fall då biljettintäkter eller dylikt utgör en betydande del av de budgeterade intäkterna.

Ansökningsperioder

Arrangemangs- och lokalstödet kan sökas under fyra perioder varje år.

  1. Sista ansökningsdag 31 januari: besked lämnas senast den 14 februari.
  2. Sista ansökningsdag 31 mars: besked lämnas senast den 14 april.
  3.  Sista ansökningsdag 31 augusti: besked lämnas senast den 14 september.
  4. Sista ansökningsdag 31 oktober: besked lämnas senast den 14 november

Ansökan sker via e-tjänst på stadens webbplats. Sök arrangemangs- och lokalstöd.

Redovisning

Redovisning sker via e-tjänst på stadens webbplats och ska vara inkommen till kulturnämnden senast en månad efter genomfört arrangemang.