En snabb slant

En snabb slant (tidigare Ungas kulturinitiativ) syftar till att ge unga sökande en möjlighet att pröva egna kulturinitiativ. Bidraget kan sökas i storleksordningen 500–10 000 kronor för ett projekt, ett arrangemang, en utställning, en konsert eller något annat som har med kultur att göra.

  • Sökande ska vara mellan 13 och 25 år och folkbokförd i Helsingborgs kommun.
  • Projektet/arrangemanget ska genomföras i Helsingborg eller ha en lokal förankring och medföra nytta för unga helsingborgare.
  • Projektet/arrangemanget är inspirerat av egna idéer.
  • Projektet/arrangemanget riktar sig till andra unga, och ska göras synligt och tillgängligt för allmänheten.

Det är inte möjligt att söka stöd för:

  • Skolprojekt eller projekt som genomförs inom ramen för poänggivande högskolekurser.
  • Resor.
  • Projekt som startas eller drivs av vuxna.
  • Välgörenhets- eller insamlingsarrangemang.

Ansökan

Varje månad utgör en ny ansökningsperiod. Sista ansökningsdag är alltid den sista dagen i månaden, oavsett om detta är en arbetsdag eller helgdag. Beslut för föregående månads inkomna ansökningar fattas under första veckan varje månad.

Exempel: Ett arrangemang ska genomföras i mars. Ansökan bör då vara inne senast den 31 januari. Den sökande får besked senast den 7 februari.

Du ansöker via e-tjänsten Sök En snabb slant.

Bedömning av ansökan görs av en handläggare från kulturförvaltningen och en representant för RumEtt på Dunkers kulturhus. Vid behov kan ytterligare referenspersoner kallas in. Beslut rörande arrangemang som genomförs i RumEtt fattas av avdelningschefen för Dunkers utställningar och scenkonst. Övriga beslut fattas av kulturdirektören.

Redovisning

Redovisning sker via e-tjänst på stadens webbplats. Redovisning kan även ske muntligt tillsammans med kulturförvaltningens personal, efter överenskommelse.