Läslov

Läs en bok på höstlovet, skriv om den och lämna sedan in foldern på valfritt bibliotek inom Familjen Helsingborg veckan därpå. Fina bokpriser finns att vinna!

Tid: 31 oktober–6 november

Ålder: Elever i grundskolan

Plats: Alla bibliotek inom familjen Helsingborg. Läslovsfoldern kommer även att delas ut på Väla köpcentrum.

Pris: Gratis

Mer information: www.bibliotekfh.se

Arrangör: Bibliotek Familjen Helsingborg