Registrera aktivitet till lovprogrammet

Staden presenterar alla lovaktiviteter för barn och unga i ett lovprogram. För att en aktivitet ska komma med ska den rikta sig mot barn och unga i skolålder. Du kan när som helst registrera en aktivitet till lovprogrammet.

Sommarlov 2019
Sista datum för att registrera aktiviteter till sommarlovet är söndag 21 april. Aktiviteter som registreras efter detta datum blir publicerade löpande efter att programmet har öppnat.

Lovprogrammet på helsingborg.se/lov öppnar måndag 6 maj. Anmälan för en aktivitet får öppna tidigast måndag 13 maj. Detta för att alla ska få samma chans att anmäla sig.