KomTek: Elkul

Välj mellan olika konstruktioner, ett larm, en lampa eller kanske något som drivs med en el–motor, som en bil. Du designar själv din färdiga produkt.

Tid: Måndag 26 juni, klockan 09:00–12:00
Ålder: 9–12 år
Plats: KomTek, Filborna/Pedagogiskt Center, Filbornavägen 101 C
Pris: Gratis

Anmäl dig senast 22 juni via helsingborg.se/komtek
Mer information komtek@helsingborg.se

Arrangör: KomTek