Kartor över Helsingborgs utveckling

Stadsarkivet har ett stort antal kartor från 1700-talet och fram till nutid.

Kartor är ett bra hjälpmedel om man vill studera en stads utveckling. Inte minst är det intressant att se hur staden har förändrats över tid och hur hamnarna har byggts ut.

Exempel på kartor som du hittar på stadsarkivet är Filborna by från 1704 och 1825, Västra Ramlösa 1812, Helsingborg 1787, Helsingborg 1903 och 1954 med flera.

Stadsarkivet kan erbjuda möjligheten att använda stadskartor i undervisningen.

Vill du boka en föreläsning, kontakta Anna Eriksson på mejladress anna.eriksson3@helsingborg.se.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?